CharactersAmusement ClubAkari AkazaKyōko ToshinōYui FunamiChinatsu YoshikawaStudent CouncilAyano SugiuraChitose IkedaSakurako ŌmuroHimawari FurutaniRise MatsumotoOthersNana NishigakiHatsumi KitamiyaShihoko AzumaTsubasa MinaminoHaruka KoyamaTakane DezakiRelativesChizuru IkedaAkane AkazaTomoko YoshikawaMari FunamiKaede FurutaniNadeshiko ŌmuroHanako ŌmuroMirakurunMirakurunRivarunGanboSpin-OffHiro TakaokaAoi IsurugiAi MiwaMiho YaenoMegumi SonokawaMirai SōmaKokoro OgawaMisaki TakasakiMediaAnimeMangaReset!Ōmuro-keMusicCommunityRecent blog postsForum